Lífið í landslaginu - FRESTAÐ -

Rafrænt málþing um skipulag og hönnun í landslagi

  • 30.3.2020

Í ljósi breyttra aðstæðna vegna COVID-19 faraldursins hefur málþinginu verið frestað. Nýr tími málþingsins verður auglýstur síðar.

Skipulagsstofnun stendur, í samvinnu við Félag íslenskra landslagsarkitekta, fyrir rafrænu málþingi (webinar) um landslag og skipulag mánudaginn 30. mars kl. 9:00-12:00. Vakin er athygli á því að málþingið verður eingöngu sent út með rafrænum hætti. Leiðbeiningar um hvernig er unnt að fylgjast með málþinginu og taka þátt í umræðum verður hægt að nálgast á þessari síðu og á Facebook-síðu Skipulagsstofnunar þegar nær dregur.

Málþingið er liður í undirbúningi landsskipulagsstefnu, en Skipulagsstofnun vinnur nú að tillögu til umhverfis- og auðlindaráðherra að viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu þar sem sérstaklega verður fjallað um skipulagsgerð með tilliti til landslags.

Landslag í landsskipulagsstefnu

Landsskipulagsstefna felur í sér stefnu ríkisins í skipulagsmálum og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga. Í gildandi landsskipulagsstefnu sem samþykkt var á Alþingi 2016 er fjallað með ýmsum hætti um landslag. Þar kemur til að mynda fram stefna um vernd víðerna og landslagsheilda á hálendinu og er áhersla lögð á að mannvirki í dreifbýli falli vel að landslagi. Einnig er þar sett fram markmið um að skipulag og bæjahönnun stuðli að gæðum í hinu byggða umhverfi og að yfirbragð og mælikvarði nýrrar byggðar falli að bæjarmynd viðkomandi staðar.

Í nýjum viðauka við landsskipulagsstefnu verður sjónum sérstaklega beint að skipulagsgerð með tilliti til landslags og verður fjallað jöfnum höndum um landslag í þéttbýli, dreifbýli og óbyggðum. Sett verða fram viðmið fyrir greiningu á óbyggðum víðernum auk þess sem mörkuð verður stefna um skipulag vindorkunýtingar með tilliti til landslags og sett viðmið fyrir ákvarðanir um slíka nýtingu.

Morgunfundaröð um landsskipulagsstefnu

Málþingið er lokaviðburður morgunfundaraðar Skipulagsstofnunar um landsskipulagsstefnu. Áhugasamir eru hvattir til að fylgjast með ferlinu við gerð landsskipulagsstefnu á www.landsskipulag.is.

Dagskrá

I. hluti 9:00-11:00

„Finnst þér ekki Esjan vera sjúkleg?“ Spáð í landslagshugtakið

Karl Benediktsson, prófessor í landfræði við Háskóla Íslands

Kortlagning landslagsgerða á Íslandi

Ólafur Árnason, umhverfis- og landfræðingur á EFLU

Future applications of Landscape Character Assessment in Planning and Management Examples from the UK

Paul Macrae og Sam Oxley, LUC

Víðerni og vindorka

Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, forstjóri Skipulagsstofnunar

Umræður

II. hluti 11:00-12:00

Hönnum betri hegðun. Skipulag og hönnun sem tól til bættra lífsvenja og hegðunar, okkur og umhverfinu til góða

Dagný Bjarnadóttir, landslagsarkitekt og eigandi DLD - Dagný Land Design

Almenningsvatn og afskekkt þéttbýli

Anna María Bogadóttir, arkitekt og eigandi Úrbanistan og lektor við Listaháskóla Íslands

Umræður