Skjöl úr fyrra ferli

Tillaga Skipulagsstofnunar að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015–2026 var afhent umhverfis- og auðlindaráðherra vorið 2021. Ráðherra lagði hana fram sem þingsályktunartillögu á Alþingi í apríl sama ár en hún hlaut ekki afgreiðslu á 151. löggjafarþingi 2020–2021. Þingsályktunartillöguna og upplýsingar um meðferð málsins á Alþingi er að finna hér.

Í tillögunni var sett fram stefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í tengslum við framkvæmd skipulagsmála. Þær áherslur sem þar voru settar fram fléttuðust með ýmsum hætti saman við viðfangsefni Landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem samþykkt var á Alþingi árið 2016 og tekur til skipulagsmála á miðhálendinu, í dreifbýli og þéttbýli og á haf- og strandsvæðum. Tillagan fól einnig í sér viðbætur við gildandi landsskipulagsstefnu varðandi skipulag haf- og strandsvæða.

Tillagan var afraksturs viðamikillar undirbúningsvinnu sem fram fór á árunum 2019–2021 og fól í sér ítarlegt samráð og fjölbreytt greiningarverkefni. Nálgast má tillögu Skipulagsstofnunar auk helstu gagna sem urðu til við mótun hennar hér fyrir neðan. Rík áhersla var lögð á gegnsæi við mótun tillögunnar og reglulega í ferlinu var leitað eftir ábendingum og hugmyndum almennings og hagsmunaaðila, auk þess sem Skipulagsstofnun stóð fyrir morgunfundaröð um viðfangsefni tillögunnar.

Hér er að finna helstu skjöl sem urðu til við mótun stefnunnar.

Tillaga til þingsályktunar

Tillaga Skipulagsstofnunar til ráðherra

Auglýst tillaga að viðauka landsskipulagsstefnu

Greining forsendna og fyrirmynda

Upphaf ferlis og lýsing